Smart & Simple

Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum. Duis sedt nibh vulputate cursus a sit.

Read More

Smart & Simple

Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum. Duis sedt nibh vulputate cursus a sit.

Read More

กิจกรรมที่ผ่านมา

 • การแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 2 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  การแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 2 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  รำไท้เก๊กหมู่เทิดพระเกียรติฯของนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1,000 คน เพื่อเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อ วันอาทิตย์ 29 พฤศจิกายน 2558

  read more
 • มหาวิทยาลัยฯ เลี้ยงขอบคุณชมรมไท้เก๊กผู้สูงอายุ จำนวน 5 ชมรม
  มหาวิทยาลัยฯ เลี้ยงขอบคุณชมรมไท้เก๊กผู้สูงอายุ จำนวน 5 ชมรม

  เนื่องในโอกาสทุก ๆ ชมรมให้การสนับสนุน ฝึกสอนการรำไท้เก๊กให้กับนักศึกษาด้วยดีตลอดมา...ณ ห้องอาหารรับรอง อาคารอำนวยการ มฉก.

  read more
 • จากการเรียนรู้สู่การแข่งขันไท้เก๊กครั้งแรกที่ ม.หัวเฉียวฯ
  จากการเรียนรู้สู่การแข่งขันไท้เก๊กครั้งแรกที่ ม.หัวเฉียวฯ

  ไท้เก๊กเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา ซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ด้านจีนของมหาวิทยาลัย และในปีการศึกษา 2551 ได้บรรจุวิชาการรำไท้เก๊กเป็นวิชาบังคับของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร ปัจจุบันมีนักศึกษาที่ผ่านการเรียนไท้เก๊กมาแล้วกว่า 20,000 คน

  7324887584
 • สร้างเสริมสุขภาพกับไท้เก๊ก ม.หัวเฉียวฯ
  สร้างเสริมสุขภาพกับไท้เก๊ก ม.หัวเฉียวฯ

  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการอบรมสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย “ไท้เก๊ก ศาสตร์แห่งการเสริมสุขภาพองค์รวม” โดยมี อาจารย์สุพล โล่ห์ชิตกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านรำมวยไท้เก๊ก

  307-380-3713

(479) 947-9511